Sanskriet en mantra chanten

Sanskriet is, voor zover bekend, de oudste nog levende taal in de wereld. Het is de taal van de Veda’s en dus ook van Vedanta. Deze officiële Indiase taal is dan wel geen volkstaal, maar wordt nog steeds bestudeerd en nog steeds als communicatiemiddel gebruikt.

Zowel de klankvorming als de grammatica van het Sanskriet zijn bijzonder gestructureerd. Het alfabet volgt de natuurlijke orde van het spraakorgaan. De woorden vinden hun oorsprong in 2000 grondvormen. De structuur van de grammatica is vastgelegd in een uitgebreide set grammaticaregels (Pānini sutra’s).

Sanskriet is een harmonieuze taal en creëert balans in jezelf, of je nu een mantra chant of de grammatica bestudeert. De studie van Sanskriet verfijnt je geest en bevordert het logisch denken.

Mantra chanten
Vedische mantra’s zijn klassieke gebeden afkomstig uit de Veda’s. Het zijn mantra’s die al duizenden jaren worden gechant, doorgegeven en ontvangen in een onafgebroken lijn van leraren en studenten. De betekenis van het Sanskrietwoord mantra is ‘overwinnen door met volle aandacht te chanten’. Het chanten van mantra’s helpt je om te overwinnen wat je niet wilt in je leven, zoals angst, verdriet, pijn en ziekte.

De Vedische traditie kent vele mantra’s, zowel voor specifieke doelen als voor het algemeen belang. Je kunt de mantra’s bewust inzetten in situaties die vragen om concentratie, innerlijke rust of heling. Mantra chanten kun je ook zien als een vorm van dagelijkse meditatie.

De Vedische mantra’s dragen de verborgen boodschap van de Veda’s: alles is één geheel, één werkelijkheid, gemanifesteerd in de vorm van ruimte, lucht, vuur, water en aarde; alle vormen en namen. Mantra chanten is een manier om je met deze visie te verbinden. De mantra’s vereren het geheel en vertellen dat je er nooit los van staat.

Cursusaanbod Sanskriet en Mantra chanten 
Zie de pagina cursusaanbod.

 

asato mā sadgamaya |
tamaso mā jyotirgamaya |
mrtyormā amrtam gamaya||
om śāntih śāntih śāntih

Leid mij van het onwerkelijke naar het werkelijke.
Leid mij van de duisternis van onwetendheid naar het licht van kennis.
Leid mij van de dood naar onsterfelijkheid.
Om, vrede, vrede, vrede.