Boekenoverzicht

Viveki is een ideële uitgeverij met kwaliteitsboeken over Advaita Vedanta. Hieronder vind je een overzicht van onze boeken.

Heb je een vraag over onze boeken of wil je advies? Stuur ons dan een e-mail. Boeken bestellen? Klik door naar onze webwinkel.

Auteur: Swami Dayananda

Swami Dayananda

Swami Dayananda Saraswati (1930-2015) was een vooraanstaand Advaita Vedanta-leraar. Vol compassie onderwees Swamiji ruim vijftig jaar Advaita Vedanta aan iedereen die de waarheid van het zelf en de wereld wilde begrijpen. Als geen ander wist hij de subtiele kennis van de upanishads helder en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Hieronder volgt een overzicht van Nederlandstalige boeken van Swami Dayananda.

Emotioneel Volwassen
De psychologie van de Bhagavad Gita

omslag boek Emotioneel Volwassen

Een jongetje huilt als zijn speelgoedautootje stukgaat. Een volwassen man, of hij nu twintig of vijftig jaar oud is, kan verdrietig en boos reageren als zijn auto total loss is. Beiden zijn emotioneel onvolwassen. Swami Dayananda laat in Emotioneel Volwassen zien hoe je als mens kunt omgaan met emoties door acceptatie van ‘het niet altijd alles in de hand hebben’, zodat een gelukkig leven leiden wel degelijk mogelijk is. Deze groei naar geestelijke, emotionele volwassenheid vindt niet – zoals lichamelijke groei – vanzelf plaats, maar moet bewust op gang gebracht worden.

Gebaseerd op Indiase wijsheid geeft Swami Dayananda op een soms confronterende maar altijd heldere manier inspiratie aan beginners en gevorderden. Aan de hand van verzen uit de Bhagavad Gita bespreekt hij in dit boek de psychologie van de mens en de diepzinnige visie van Advaita Vedanta op het leven.

Emotioneel Volwassen, ISBN 978-90-78555-18-6, 128 blz, € 16,-
Bestel hier (geen verzendkosten)

Inleiding tot Vedanta

We wijden ons leven aan het najagen van allerlei pleziertjes, luxe en roem, in de verwachting dat dit ons totale bevrediging zal geven. Maar elk moment van vreugde is slechts tijdelijk. Swami Dayananda ontvouwt in Inleiding tot Vedanta waar we werkelijk naar op zoek zijn en hoe we dit kunnen verkrijgen.

Stap voor stap maakt het boek ‘Inleiding tot Vedanta’ duidelijk wat er schuilgaat achter al ons zoeken. De mens heeft een fundamenteel probleem van gebrek, wat niet opgelost kan worden met meer veiligheid en plezier. Vedanta biedt de oplossing voor dit probleem in de vorm van heldere kennis van je ware aard: je bent al vrij van elk gebrek, je bent volmaakt.

Inleiding tot Vedanta, ISBN 978-90-78555-12-4, 122 blz, € 16,-
Bestel hier (geen verzendkosten)

De Essentie van de Bhagavad Gita

De Essentie van de Bhagavad Gita

Al eeuwenlang is de Bhagavad Gita de belangrijkste filosofische tekst die richting geeft aan het Indiase denken en leven. Haar boodschap is universeel. De Gita legt zich toe op de drie beperkingen die ieder mens ondervindt: onwetendheid, verdriet en sterfelijkheid.

Het onderwijs van de Bhagavad Gita begint met de gewaagde bewering dat dit stuk voor stuk ongeldige problemen zijn. Ze worden veroorzaakt door onze onwetendheid over de werkelijke natuur van het zelf. Puttend uit de essentie van alle Upanishads, legt de Gita uit hoe het zelf onbeperkt is, onverwoestbaar en ongeboren. Deze kennis bevrijdt je van elk gevoel van beperking. Dit is de essentie van de Bhagavad Gita.

Swami Dayananda (1930-2015) geeft in dit boek een klassieke Vedanta-interpretatie van de Bhagavad Gita. Hij duikt met grote bezieling en energie in het centrale thema en weet feilloos de belangrijkste verzen te selecteren om haar boodschap naar voren te brengen. Swami Dayananda is erin geslaagd om de diepte van de Bhagavad Gita te ontvouwen, met een helderheid die elke moderne geest zal aanspreken.

De Essentie van de Bhagavad Gita, ISBN 978-90-78555-14-8, 200 blz, € 18,95 of hardcover € 25,-
Bestel hier (geen verzendkosten)

Ishvara in je leven

Boek Ishvara in je leven

Er is niet één God, er zijn niet vele goden, er is enkel God. Deze Vedische visie op God (Īśvara) geeft ons een fundamenteel andere kijk op onszelf en de wereld. Swami Dayananda laat in dit boek zien hoe het begrijpen van de aard van Īśvara de weg is naar een emotioneel volwassen en gelukkig leven.

We kunnen het absolute vertrouwen, dat we als kind in onze ouders hadden, terugvinden door ons gewaar te worden van Īśvara als de intelligente orde die alles doordringt. Zo brengen we Īśvara in ons leven.

Ishvara in je leven, ISBN 978-90-78555-17-9, 84 blz, € 12,-
Bestel hier 

De Waarde van Waarden
20 universele waarden uit de Bhagavad Gita

Universele waarden verhogen de kwaliteit van het leven. Ze zijn niet alleen van groot belang voor spirituele zoekers als voorbereiding op zelfkennis; ze zijn even belangrijk voor iedereen die gelukkig wil worden in het leven. In dit boek onderwijst Swami Dayananda de waarde van universele waarden als niet-kwetsen (ahimsa), afwezigheid van trots (amānitvam) en beheersing over de geest (ātma-vinigrahah). Zijn uitgangspunten zijn de twintig waarden die genoemd worden in de Bhagavad Gita, een klassiek geschrift uit het oude India. Swami Dayananda vertelt hoe deze universele waarden persoonlijke waarden kunnen worden, als ze worden ingezien als waardevol.

De Waarde van Waarden, ISBN 978-90-78555-21-6, 152 blz, € 16,-
Bestel hier (geen verzendkosten)

Liefde Ontdekken

Over liefde wordt en is veel geschreven en gesproken. Maar wat liefde is wordt zelden begrepen. In het licht van Advaita Vedanta weet Swami Dayananda duidelijk te maken wat liefde is, op absoluut niveau en in relatie tot de ander.

Door te begrijpen wat liefde is, krijgt je leven betekenis. Liefde is niet één van de emoties. Liefde is de enige emotie. Dit is waarom je liefde zou moeten ontdekken. Liefde is je natuur.

Liefde Ontdekken, ISBN 978-90-78555-32-2, 119 blz, € 16,-
Bestel hier (geen verzendkosten)

Meditatie

In de traditie van Advaita Vedanta speelt meditatie een belangrijke rol bij het verkrijgen van een kalme, heldere geest. Door meditatie, in het bijzonder het herhalen van een mantra, ontwikkel je meer zeggenschap over je geest. Bovendien verbindt traditionele meditatie je met het geheel, Īśvara. Daarom is deze mantrameditatie niet alleen een techniek, maar ook een vorm van gebed, die zorgt voor verdieping en ontspanning in je leven.

Meditatie, ISBN 9789078555292, 50 blz, € 10,-
Bestel hier 

Meditatieve gebeden voor de ochtend

omslag boek Meditatieve gebeden voor de ochtend

Dit boekje bevat twaalf meditatieve gebeden gebaseerd op het Sereniteitsgebed. Swami Dayananda leidde deze gebeden voor de studenten van een 3-jarige Vedanta-opleiding in zijn gurukulam in de VS.

Het aandachtig (hardop) lezen van deze teksten helpt je om het verleden te aanvaarden en innerlijke kalmte te ontdekken.

Meditatieve gebeden voor de ochtend, 60 blz, € 8,-
Bestel hier 

De onderwijstraditie van Advaita Vedanta

boek-oav

Vele moderne academici en spirituele leraren presenteren Advaita Vedanta als een filosofische stroming. Volgens hen is Vedanta een theorie en krijg je door praktische toepassing de ervaring van eenheid. In dit boekje laat Swami Dayananda zien wat er onjuist is aan deze en andere moderne opvattingen, en maakt hij tegelijkertijd duidelijk wat traditionele Advaita Vedanta is.

Swami Dayananda stelt dat de onderwijstraditie van Vedanta net zo belangrijk is als haar visie van eenheid, omdat de visie volledig afhangt van de methode van lesgeven. Je hebt een leraar nodig die weet hoe hij of zij de woorden van Vedanta moet hanteren om de eenheid van het individu en het geheel te ontvouwen. Anders zul je de visie van Vedanta mislopen.

De onderwijstraditie van Advaita Vedanta, ISBN 978-90-78555-20-9, 34 blz, € 8,95
Bestel hier 

Purnamadah Purnamidam – Swami Dayananda

Het vers purnamadah is het openingsgebed van de Isha Upanishad, een van de kernteksten van de Vedanta. Het is zeer geliefd bij hindoes en bij Vedanta-studenten die het vers chanten aan het einde van studiebijeenkomsten. In dit boekje onthult Swami Dayananda het geheim in dit vers: onze ware natuur is purnam, volmaaktheid.

Purnamadah Purnamidam, 24 blz, € 4,95
Bestel hier
Auteur: Manon van Dijk-Hullegie

Na een jarenlange zoektocht kwam Manon van Dijk-Hullegie in aanraking met het traditionele onderwijs van de Upanishads, ook Advaita Vedanta genoemd. Al snel bleek dat de mantra’s die eerder nog geheimzinnig en vaag waren, volledig helder ontvouwd konden worden. Zeer onder de indruk van de verfijndheid van het traditionele onderwijs, volgde ze een driejarige voltijdopleiding in de Arsha Vidya Gurukulam in India, onder leiding van vooraanstaand Vedanta-leraar Swami Dayananda Saraswati (1930-2015). Daar leerde ze dat de Upanishads een werkelijkheid ontvouwen die allesbehalve mystiek of onbegrijpelijk is. In handen van een traditionele leraar vormen de woorden van de Upanishads een heldere spiegel waarin we de werkelijkheid van het eigen zelf herkennen.

Manon geeft les in Vedanta, Sanskriet en Vedisch chanten, zie www.advaita.nl.

Sleutel tot de Upanishads

Sleutel tot de Upanishads is een introductie tot de Upanishads, de belangrijkste spirituele teksten uit de Vedische cultuur. Ze geven ons antwoord op de grote levensvragen: wat is geluk en hoe bereik ik het? Wie of wat ben ik? Wat is de wereld en waaruit is zij ontstaan?

De Upanishads onthullen de onbegrensde, onveranderlijke werkelijkheid ‘waaruit alle wezens zijn geboren, waarin zij leven en waarheen zij terugkeren’. Ze ontvouwen hoe het onbegrensde bewustzijn de werkelijkheid van zowel onszelf als de wereld is. In de ontdekking van dit feit zien we hoe we volledig acceptabel zijn, vrij van elk gebrek, de bron van geluk.

Aan de hand van een selectie prachtige mantra’s laat dit boekje zien hoe de duizenden jaren oude onderwijstraditie nog altijd de sleutel is tot deze kennis.

Sleutel tot de Upanishads, ISBN 978-90-78555-15-5, 76 blz, € 12,-
Bestel hier