Posted on Geef een reactie

Fragment uit het boek ‘Liefde Ontdekken’

Liefde is je natuur – een fragment uit het boek ‘Liefde Ontdekken’

“Hoe we liefde ontvangen is afhankelijk van onze perceptie. Vandaag zien we het op deze manier, morgen zien we het anders. Iemand zegt:

‘Ik geloof niet dat je echt van me houdt. Ik denk dat je alleen medelijden met me hebt. Ik hoef je medelijden niet. Ik kan best voor mezelf zorgen. Ik wil alleen liefde, niets anders.’

‘Wie zegt dat je geen liefde krijgt? Je krijgt wel liefde.’

‘Niet waar. Je hebt alleen medelijden.’

‘Hoe weet je dat ik medelijden heb?’

‘Omdat ik dat weet. Je hebt alleen maar medelijden. Je houdt niet van me.’

Dit is het alles-of-niets-probleem dat niets met de ander te maken heeft. Het is een innerlijk probleem; het is het kind. Zelfs als er liefde is, zul je de hele emotie vervormen. Het is een ongeloof in je eigen zelf dat je liefde waard bent. Daardoor zie je de dingen verkeerd. Maar als we proberen om liefdevol te zijn door rekening te houden met een ander, door te geven en te delen, dan zullen we de liefdevolle persoon ontdekken. Dat is zeker. Het is de waarheid.

Wanneer we liefde ontvangen, moeten we ons daarvan bewust zijn en zien dat we die liefdevolle persoon zijn die dan tevoorschijn komt. Wanneer we liefde verspreiden, wanneer we iets liefs doen; dan is dat de liefdevolle persoon.

‘Swamiji, ik kan wel iets liefs doen, maar dat is allemaal mechanisch. Ik ben niet echt liefdevol.’ Als je ermee doorgaat, zal liefde verschijnen. Liefde zal werkelijk worden, want het is je aard. Je wilt jezelf zijn, dat is alles. Als een suikerklontje zoet wil worden, wat moet het dan doen? Het moet weten dat het zoet is. Het hoeft niets te doen. Jij bent liefdevol! En die liefdevolle persoon zal naar buiten komen als je liefde geeft, als je daadwerkelijk iets liefs doet. Zo ontdekken we liefde.”

Neem hier een kijkje in het boek Liefde Ontdekken – in het licht van Advaita Vedanta, Swami Dayananda

Posted on

Het schoonhouden van je geest

De Waarde van WaardenDe Bhagavad Gita spreekt over verschillende waarden voor persoonlijke ontwikkeling. Een van de waarden is śaucam, reinheid. Het is vanzelfsprekend dat we ons lichaam schoonhouden, maar onze geest heeft ook een dagelijkse schoonmaakbeurt nodig om deze helder, liefdevol en opgewekt te houden.

Wat is aśaucam, onreinheid, van de geest? Swami Dayananda zegt in zijn boek ‘De Waarde van Waarden’: “Jaloezie, woede, haat, angst, zelfzuchtigheid, zelfveroordeling, schuld, bezitterigheid, trots, al deze reacties en het klimaat van wanhoop en wrok dat tegelijkertijd ontstaat.”

Net zoals je kleren elke dag een beetje stof verzamelen en je bureau rommel verzamelt, zo verzamelt je geest tijdens ontmoetingen met mensen en situaties dagelijks aśaucam. “Gekoppeld aan gevoelens van voorkeur en afkeer hechten er zich vlekken van afgunst vast, landen er sporen van ergernissen, verschijnen er strepen van bezitterigheid, en bovenal verspreidt er zich het fijne stof van zelfkritiek, schuld en zelfveroordeling.”

Tegenovergestelde gedachten denken
Als er geen dagelijkse reiniging is, uitwendig of inwendig, wordt de taak zwaarder door de ophoping van vuil. Om je geest schoon te houden, is het nodig alert te zijn op wat er zich in je geest afspeelt. Als je merkt dat er gedachten van afgunst, veroordeling of ergernis in je geest zijn ontstaan, dan kun je doelbewust het tegenovergestelde denken. Stel dat je je aan iemand stoort, ga dan na wat zijn of haar goede eigenschappen zijn en herhaal deze een paar keer voor jezelf.  Zo voorkom je dat de gevoelens van afkeer zich vastzetten in je geest als haat.

Swami Dayananda: “Wanneer ik in een ander doordring, zal ik liefde vinden. Ik ben in staat om lief te hebben. Gemanifesteerd of niet, iedereen bezit de kwaliteiten die een mens tot een heilige maken: medeleven, barmhartigheid, liefde, argeloosheid. Zoek doelbewust naar die dingen in een ander mens, die wijzen op zijn of haar menselijkheid en heiligheid. Die zijn in ieder mens te vinden.

Als je je aandacht richt op de sporen van heiligheid in een ander mens, worden alle andere dingen die je in hem of haar waargenomen hebt eenvoudigweg toegeschreven aan fouten, vergissingen, gewoontes, verkeerd denken, verkeerde omgeving, verkeerde opvoeding. Kijk achter de daden om de mens met zijn heilige eigenschappen te zien, want dat zijn de aangeboren menselijke eigenschappen. Heilige eigenschappen zijn de eigenschappen van het zelf, de eigenschappen die waarlijk de menselijke natuur vormen. Negatieve eigenschappen zijn incidenteel: ze komen en gaan.”

Afkeuring of veroordeling van jezelf kan net zo min gerechtvaardigd worden als het afkeuren van anderen. Heb daarom begrip voor je beperkingen, de omstandigheden waarin je bent opgegroeid en je huidige omstandigheden. Zie dat je in staat bent om lief te hebben en eigenschappen bezit zoals vriendelijkheid, medeleven en behulpzaamheid. Weiger om jezelf te veroordelen, en denk op hetzelfde moment doelbewust niet-zelfafkeurende gedachten.  Zo hou je je geest schoon en opgewekt.